Disclaimer & copyrights

 

 

Nederlands

Disclaimer

U dient er bewust van te zijn dat enkel de bevoegde rechtbanken kunnen oordelen welke rechtswaarde de aangereikte informatie op deze website en de ingevulde contracten hebben en welke consequenties aan de ingevulde  contracten gehecht kunnen worden. U contacteert best uw advocaat omtrent de rechtsgeldigheid van de overeenkomsten die u met behulp van de contracten van deze website aangaat.
 
U moet er zich bewust van zijn dat de gegevens die via deze website www.sekscontrac... ingevoerd worden op generlei wijze  geregistreerd noch bekendgemaakt zullen worden en dat de privacy volledig wordt gewaarborgd. U dient de onafhankelijkheid van de makers van deze website te erkennen en dient te bevestigen  deze website noch de makers ervan op generlei wijze te zullen betrekken in mogelijke juridische kwesties die voortvloeien uit het afsluiten van bijgevoegde overeenkomsten. U kan deze website en de makers bovendien op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade die opgelopen zou kunnen worden door gebruik/misbruik van deze website en/of deze overeenkomsten.

De auteur van de website noch zijn werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, eventuele schade of geleden verlies, van welke aard ook, door gebruik van deze website of door onvolkomenheden op de website. Indien uw rechten aangetast worden door de opname van teksten, foto's, namen of gelijk welke andere vermeldingen op deze site, mag u de auteur/samensteller contacteren zodat de info ogenblikkelijk verwijderd wordt. Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om de gebruikte bronnen zo correct mogelijk te vermelden en de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te maken als kan.Voor meer info i.v.m. aansprakelijkheid van deze website neem contact op gerardgielen@telenet.be

Copyrights

Al de informatie op deze website is gebonden aan copryrights. De meeste onderstaande informatie vonden we op internet of in kranten, in boeken of tijdschriften of werd zelf ontwikkeld. De copyrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs van de overgenomen informatie en van de samensteller van deze website. Niets hiervan mag vanuit commerciële motieven overgenomen worden zonder toestemming van de auteur/samensteller en zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteurs van de informatie die op deze site wordt aangeboden. Deze pagina's zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Ze dienen geen enkel commercieel belang.

Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Foto's : de foto's op deze website zijn copyright free stockfoto's. Mochten desondanks foto's gebruikt worden die copyright zijn, gelieve ons asap te contacteren zodat ze onmiddellijk verwijderd worden.

English

We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes. The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material and you find it inconvenient to find your material on this site, please give a sign and we will immediatelly remove the information from this site. If you don't have problems with it, we will thank you for your interest and kindness. For any problems with copyright contact gerardgielen@telenet.be